Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży Produktów elektronicznych (Ebooki, wycinanki,kolorowanki,), Książek w wersji audio (Audiobook) w sklepie internetowym retrowycinanki.com
Sklep internetowy Retrowycinanki.com, działający pod adresem http://www.retrowycinanki.com, należy do firmy Retro Wycinanki z siedzibą w Traugutta 104, 41-218 Sonowiec.
Definicje:
EBOOK-I – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF.

AUDIOBOOK-I - książka w wersji elektronicznej, zapisana jako plik dźwiękowy, w formacie MP3.

WYCINANKA-I- gotowy plik komputerowy w wersji elektronicznej, zapisany w formacie PDF.

KOLOROWANKA-I- gotowy plik komputerowy w wersji elektronicznej, zapisany w formacie PDF.

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. 

EPUB - (skrót od electronic publication) POLECANY NA CZYTNIKI, TABLETY I SMARTFONY. Otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e- booków). Tworzone w nim książki nie mają sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony. Format ten nadaje się szczególnie do korzystania w czytnikach książek elektronicznych. 

MOBI - POLECANY NA CZYTNIKI, TABLETY I SMARTFONY. Format zapisu ebook-ów. Książki w tym formacie można pobrać na urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle. Pliki MOBI oznaczone są w naszej księgarni tzw. znakiem wodnym (Watermark) użytkownika, który zakupił książkę.

MP3 - format zapisu plików dźwiękowych. W tym formacie zapisane są w księgarni ebook.pl, książki w formie dźwiękowej - AUDIOBOOK-I.

WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM).

Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania, czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków jak m.in. Stanza czy Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.

§ 1. Składanie zamówienia.
Klient może zamówić produkty oferowane w Retro Wycinanki przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.retrowycinanki.com


Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

- zarejestrować się i zalogować w sklepie retrowycinanki.com,
- wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA",
- wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,
- dokonać płatności.

 


Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie , Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.

Przy każdej książce elektronicznej znajduje się informacja opisująca licencję w zakresie możliwości lub braku możliwości drukowania i kopiowania książki elektronicznej.
§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z wycinanek, kolorowanek oraz książek elektronicznych zakupionych w retrowycinanki.com.
UWAGA! Przed zakupem wycinanki, kolorowanki, książki elektronicznej w sklepie retrowycinanki.com, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma Retro Wycinanki nie gwarantuje, że zakupiona w sklepie Retro Wycinanki książka/wycinanka/kolorowanka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych oraz wycinanek i kolorowanek.
UWAGA! Przed zakupem wycinanki, kolorowanki oraz książki elektronicznej w sklepie retrowycinanki.com, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania książki, odpowiada jego wymaganiom. 

Przed zakupem wycinanki, kolorowanki oraz książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

- możliwość lub brak możliwości drukowania,

- możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.

Warunki licencji umieszczone są w opisie na stronach retrowycinanki.com.

§ 3. Metody płatności.
Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:
- przelewem online 


Retrowycinanki.com potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.
§ 4. Warunki realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez retrowycinanki.com potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, retrowycinanki.com prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.
Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, retrowycinanki.com poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, retrowycinanki.com dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. 
§ 5. Ceny i formaty zakupionych książek
Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego retrowycinanki.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 5%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie”Koszyk”.

EBOOK-I, AUDIOBOOK-I, WYCINANKI, KOLOROWANKI to cztery odrębne grupy produktów. EBOOK-I w sklepie retrowycinanki.com mogą być dostępne w jednym lub trzech następujących formatach: EPUB, MOBI lub PDF. 
AUDIOBOOK-I w sklepie retrowycinanki.com występują tylko w formacie MP3. Po zakupie EBOOK-A nie przysługuje Klientowi prawo pobrania AUDIOBOOK-A o tym samym tytule, jak również po zakupie AUDIOBOOK-A nie przysługuje prawo pobrania EBOOK-A o tym samym tytule.

§ 6. Faktury VAT
Retro Wycinanki wystawia faktury na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury ” na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

§ 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia
Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem wycinanki/kolorowanki/książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją wydrukować lub odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 8. W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB, MOBI, PDF lub MP3 znajdujący przy produkcie. 
§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego#
Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym retrowycinanki.com. 
Retrowycinanki.com nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

Wszystkie produkty oferowane przez retrowycinanki.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w retrowycinanki.com lub udostępnionych bezpłatnie przez retrowycinanki.com, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w retrowycinanki.com osobom trzecim.
Klient nie może i nie jest uprawniony do:

- rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w retrowycinanki.com w całości lub we fragmencie,

- komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w retrowycinanki.com,
- modyfikowania produktów zakupionych w retrowycinanki.com.
Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w retrowycinanki.com w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w retrowycinanki.com niezgodnie z prawem, retrowycinanki.com może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Retrowycinanki.com nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od retrowycinanki.com.


§ 10. Treść licencji na korzystanie z wycinanek, kolorowanek, ebook-ów i audiobook-ów zakupionych w sklepie retrowycinanki.com.
Kopia wycinanki, kolorowanki, ebook-a lub audiobooka zakupiona w retrowycinanki.com przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
§ 11. Reklamacje.
Klient może zgłosić reklamacje na adres: sklep@retrowycinanki.com w przypadku, gdy:

- zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

- Klient dokona zapłaty za produkt, produkt nie pojawi się na półce, Klient poinformuje retrowycinanki.com o braku produktu, a w ciągu 12 (dwunastu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez retrowycinanki.com potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

retrowycinanki.com ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.
Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez retrowycinanki.com, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.


§ 12. Dane osobowe.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez retrowycinanki.com, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.


§ 13. Zmiana regulaminu.
Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, które mają wpływ na działalność sklepu retrowycinanki.com po 14 dniach od poinformowania Klientów przed wprowadzaną zmianą na stronie sklepu. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i retrowycinanki.com umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

Odstąpienie od umowy

§ 1. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia :

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt. 

(Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (...)
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (ustawa o prawach konsumenta)

Klient przed zakupem wycinanki/kolorowanki/książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją wydrukować lub odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.)

§ 2. W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB, MOBI, PDF lub MP3 znajdujący przy produkcie. 

§ 3. Reklamacje.
Klient może zgłosić reklamacje na adres: sklep@retrowycinanki.com w przypadku, gdy:

- zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

- Klient dokona zapłaty za produkt, produkt nie pojawi się na półce, Klient poinformuje retrowycinanki.com o braku produktu, a w ciągu 12 (dwunastu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez retrowycinanki.com potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

retrowycinanki.com ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.
Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez retrowycinanki.com, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.